Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.gokis.wodzierady.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2013-09-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. nie uwzględnia dostosowań dla osób niepełnosprawnych (powód: brak odpowiedniego zaprogramowania strony przez podmiot, który tworzy stronę)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marzenna Cymerman , adres e-mail: cym7@wp.pl , telefon: 603570060.

Informacja zwrotna

Wnioskuję o przekazanie informacji i treści, które są wyłączone z zakresu ustawy

Postępowanie odwoławcze

Wnioskuję o dostosowanie dostępności strony do wymogów wynikających z ustawy

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

GOKiS w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach Kolonii 4 a, wejście do budynku dostosowane do potrzeb użytkowników; budynek parterowy

Dostosowanie korytarzy

korytarz dostosowany

Dostosowanie schodów

nie dotyczy

Dostosowanie wind

nie dotyczy

Dostępność pochylni

nie dotyczy

Dostępność platform

nie dotyczy

Dostępność informacji głosowych

dostosowano

Dostępność pętli indukcyjnych

nie dostosowano

Dostosowanie parkingów

dostosowano

Prawo wstępu z psem asystującym

nie dostosowano

Dostępność tłumacza języka migowego

nie dostosowano

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 17:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzenna Cymerman
Ilość wyświetleń: 14
25 września 2020 17:58 (Marzenna Cymerman) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
25 września 2020 17:52 (Marzenna Cymerman) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
25 września 2020 17:45 (Marzenna Cymerman) - Aktualizacja deklaracji dostepności.